ՊՆ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՊՆ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

Հրաչ Ստեփանյան

գեներալ-մայոր

ՀՀ ՊՆ կադրային և ռազմակրթական քաղաքականության գլխավոր վարչության պետի պաշտոնում նշանակվել է 2021թ. օգոստոսի 26-ին

Ավելին

Վարչության գործունեության մասին

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կադրային քաղաքականության գլխավոր վարչությունը խաղաղ և պատերազմական ժամանակ ապահովում է ՀՀ զինված ուժերի կադրային քաղաքականության մշակման, դրա իրականացման, վերահսկման,մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման, անձնակազմի կատարելագործման,կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման գործընթացները, կադրերի ընտրության, առաջխաղացման, ռազմական կրթության և գիտության զարգացման քաղաքա­կանու­թյան մշակման, ինչպես նաև զինվորական և քաղաքացիական ծառայության ընդունման և ծառայությունից արձակման (ազատման) գործընթացները կազմակերպելու ուղղությամբ ՀՀ պաշտպանության նախարարության գործունեության իրականացումը և հանդիսանում է վերահսկող մարմին ՊՆ համակարգի կադրային օղակների համար:

Համագործակցում է միջազգային խորհրդատվա­կան կազմակերպությունների, օտարերկրյա պաշտպանական գերատեսչությունների անձնակազմի կառավարման մարմինների, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, ուսումնական հաստատությունների ղեկավարության, նախարարության և ենթակա մարմին­ների կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ՝ կադրային աշխատանքների վարման և ռազմական կրթության կազմակերպման ուղղությամբ ծառացած խնդիրները լուծելու համար:

Իրականացնում է նախարարության և ենթակա  մարմնի, պետական հիմ­նարկ­նե­րի, կազմակերպություն­ների` մրցութային կարգով համալրման ենթակա թափուր պաշ­­­տոն­ներ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների նախապատ­րաստական և կազմակերպչական աշխատանքները:

Իրականացնում է նախարարության համակարգի կառուցվածքային, քաղաքացիական ծառայության և զինվորական պաշտոն­նե­րի հաստիքային, ինչպես նաև հաստիքացուցակների հաստատման հրամանների նախագծերի նախապատրաստական աշխատանքները:

Լիազորությունների շրջանակներում կազմակերպում է զին­ված ուժերի սպայական կազմի ատեստավորման անցկացումը, առաջ­խա­ղաց­ման ռեզերվի կազմման, զինծառայողներին պաշտոնի նշանակելու, զինվորական ծառայության անցնելու պայմանա­գրեր կնքելու, զինվորական կոչումներ շնորհելու (աստիճանազրկելու), պաշտոնից ազատելու, կադրերի տրամադրության տակ թողնելու, պահեստազոր արձակելու գործ­ընթացները:

Հսկողություն է իրականացնում նախարարության համակարգի ստորաբաժանումների կողմից սպա­յա­կան և ենթասպայական կազմերի զինվորական ծառայություն անցնելու հետ կապված կադ­րային հարցերի օրինականության ապահովման, ժամանակին և ճշտորեն կատար­ման նկատմամբ:

Մշակում է զինվորական ծառայությունը գրավիչ դարձնելու աշխատանքների ուղղությունները և աջակցում զինված ուժերի համալրման նպատակով թեկնածուներ հավա­քագրելու համար զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների և ռազմաուսումնական հաստատությունների (այսուհետ ՌՈՒՀ) կողմից մշակված ծրագրերի շրջանակներում միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման աշխատանքներին:

Իրականացնում էՌՈՒՀ-երի ուսումնական ծրագրերի (ՀՀ ուսումնական հաստատությունների ռազմական, ռազմամասնագիտական առարկաների ծրագրերի) ուսում­­­նասիրություն՝ դրանք պահանջվող մակարդակին համապատասխան կազմելու և (կամ) բարեփոխելու նպատակով:

Վերահսկում է ռազմամարզական վարժարաններում, ուսումնա­կան հաստատությունների ռազմական ամբիոններում (ֆակուլտետներում) կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման ծրագրերով ուսումնառության գործընթացը:

Վերահսկում է օտարերկրյա պետությունների ՌՈՒՀ-երում կադ­րերի պատրաստման և վերապատրաստման նպատակով ՀՀ ԶՈՒ թեկնածուների օտար լեզուների իմացության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված առկա և հեռավար դասընթացների իրականացումը:

Նախապատրաստում է անձնակազմի կառավարմանն առնչվող օրենքներում և ենթաօրենսդրական իրավական ակտերում փոփոխություններ ու լրա­ցում­­ներ կատա­րելու մասին առաջարկներ:

Մշակում և սահմանված կարգով հաստատման է ներկայացնում անձնակազմի կառավարման և ռազմակրթական բնագա­վառին առնչվող օրենքներից կամ այլ իրա­վա­կան ակտերից բխող նախարարի հրամանների և դրանցում փոփոխություններ կամ լրա­ցումներ կատարելու մասին հրամանների նախագծերը:

Իրականացնում է նախարարության համակարգի անձնակազմին և ՊՆ միջնորդությամբ այլ անձանց պետական պարգևներով և գերատեսչական մեդալներով պար­գևա­տր­ման նախապատրաստական աշխատանքները:

Ընթացիկ Ծրագրեր

«Պատիվ ունեմ» ծրագրի գաղափարախոսությունն է` բուհական տարկետումը կապել ապագա սպայական ծառայության հետ...

Ավելին

Զինծառայողների բնակարանային ապահովման նոր ծրագիր

Ավելին

Իգական սեռի քաղաքացիների պարտադիր ժամկետային ծառայություն

Ավելին