ՊՆ ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՆՏԱԳՎ գործունեության մասին

ՀՀ  ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչության խնդիրներն ու գործառույթները

ՀՀ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչությունը օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում իրականացնում է ՀՀ զինված ուժերի նյութատեխնիկական ապահովման, նախարարության գնումների գործընթացի կազմակերպման ու վերահսկողության  գործառույթներ:

ՆՏԱԳՎ լիազորությունները սահմանվում են օրենքով, ՀՀ նախագահի հրամանագրերով և կարգադրություններով, ՀՀ կառավարության որոշումներով, ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրամաններով, ինչպես նաև ՀՀ միջազգային պայմանագրերով:

ՆՏԱԳՎ-ն իրավունք ունի ՀՀ անունից  ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային և   անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող:

ՆՏԱԳՎ-ի գործառույթներից են`

  1. օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով զինված ուժերի համար սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի, պարենային, իրային և այլ ունեցվածքի, ինչպես նաև նյութական պաշարների գնումների կազմակերպումը,
  2. նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման տարեկան գնման  պլանի մշակման աշխատանքներին մասնակցելը,
  3. ռազմական տեխնիկայի և սպառազինության և այլ նյութական միջոցների կուտակ­ման կազմակերպումը և ապահովումը  և այլն:

 

Ընթացիկ Ծրագրեր

«Պատիվ ունեմ» ծրագրի գաղափարախոսությունն է` բուհական տարկետումը կապել ապագա սպայական ծառայության հետ...

Ավելին

Զինծառայողների բնակարանային ապահովման նոր ծրագիր

Ավելին