ՀՀ ՊՆ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

Ալեքսանդր Ավետիսյան

գնդապետ

Այլ գործունեություն

 

Հեռ.` (+37410) 28-45-02
Էլ. փոստ` alik.avetisyan@mil.am