НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ МО

Александр Аветисян

полковник

Назначен на должность начальника центра прав человека и хорошего поведения МО РА в 2016 году.

Деятельность

ՀՀ ՊՆ Ա. Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն ինտիտուտի ունկնդիր

Ավագ սպա-իրավաբան, ՀՀ պաշտպանության նախարարության Արտաքին հարաբերությունների և ռազմական համագործակցության վարչություն

Занимал ряд должностей в системе Министерства обороны РА.

ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ռազմական և զինծառայողների հարցերով խորհրդական

ՀՀ ՊՆ ՊՔ վարչության արարողակարգի և միջացառումների կազմակերպման բաժնի պետի տեղակալ

ՀՀ ՊՆ ՊՔ միջազգային պայմանագրաիրավական ապահովման բաժնի պետի տեղակալ

Старший помощник Министра обороны РА, руководитель Центра по правам человека и добропорядочности МО РА.

Возглавлял Центр по правам человека и добропорядочности МО РА.

Образование

Ереванский государственный университет, факультет юриспруденции (степень бакалавра по специальности “Юриспруденция” в 2001 г., степень магистра по специальности “Юриспруденция” в 2003 г.).

Медфорд (Массачусетс, США), Школа права и дипломатии им. Флетчера, Университет Тафтс (магистр по специальности “Международные отношения”).

Соискатель кафедры Политических процессов и институтов, факультет международных отношений ЕГУ.

Другая деятельность

Награды

Удостоен ряда ведомственных наград.

Научная деятельность

Автор 5 коллективных монографий, учебных пособий, более десятка научных статей, кандидат политических наук, доцент.