Ընդունելության կարգը

Ռազմաուսումնական հաստատությունների ընդունելությանը կարող են մասնակցել 18 տարին չլրացած քաղաքացիները, ինչպես նաև մինչև 23 տարեկան` պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ենթակա քաղաքացիները, զինծառայողները, պահեստազորում հաշվառված քաղաքացիները, իգական սեռի քաղաքացիները։ 

Ինչե՞ս դիմել

Յուրաքանչյուր տարվա փետրվար ամսից սկսած դիմորդները պետք է դիմեն տարածքային զինկոմիսարիատներ, իսկ պայմանագրային կամ պարտադիր զինծառայության մեջ գտնվող զինծառայողները իրենց զորամասի հրամանատարին,  որտեղ կազմվում են անձնական գործեր, և պետք է լինեն հետևյալ փաստաթղթերը.

 

 1. Դիմում բնակության վայրի զինվորական կոմիսարի անունով, որտեղ նշվում է անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան տարեթիվն ու ամսաթիվը, կրթությունը, որ ՌՌՒՀ-ը և ինչ մասնագիտությամբ է ցանկանում ընդունվել,
 2. անկետա,
 3. մասնագիտական ընտրության քարտ,
 4. ինքնակենսագրություն,
 5. բնութագիր զինվորական ծառայություն անցած քաղաքացիների համար, ուսման կամ աշխատանքի վայրից՝ քաղաքացիների համար,
 6. բժշկական քարտ՝ ֆլյուորոգրաֆիկ, ուլտրաձայնային և այլ բժշկական հետազոտությունների վերաբերյալ նշումներով, հոգեբուժական և նարկոլոգիական դիսպանսերից տեղեկանքներ,
 7. զինվորական կոմիսարի կողմից հաստատված ծննդյան վկայականի պատճեն՝ երկու օրինակից,
 8. բնակության վայրի ոստիկանության բաժնում հաշվառված չլինելու մասին տեղականք,
 9. երեխային ուսման ուղարկելու վերաբերյալ ծնողների համաձայնագրեր (մինչև 18 տարեկան քաղաքացիների համար),
 10. ատեստատ՝ միջնակարգ կամ միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատություն ավարտելու մասին (պատճեն),
 11. տեղեկանք ընտանիքի կազմի մասին,
 12. անձնագրի պատճեն (2-5-րդ էջերը), 
 13. սոցիալական քարտի պատճեն,
 14. գունավոր լուսանկար՝ (3x4) 4 հատ:

Քննություններ

Ընդունվելու համար դիմորդների կողմից հանձնվող միասնական քննություններն են`

 1. Մաթեմատիկա (հանձնված միասնական կարգով, «Բ» տարբերակ),
 2. Ֆիզիկա (հանձնված միասնական կարգով «Բ» տարբերակ):

Կցագրման վկայականը (զինվորական գրքույկը), անձնագիրը և ատեստատը՝ միասնական քննությունների վկայագրերի հետ դիմորդները ներկայացնում են անձամբ՝ ընդունելության հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարին ներկայանալու օրը։
Բոլոր դիմորդները կենտրոնացված կարգով ենթարկվում են բուժզննման: 
Ընդունող կենտրոնական հանձնաժողովը կազմակերպում է.

 • քննություն` ֆիզիկական պատրաստություն առարկայից,
 • հարցազրույց «Մասնագիտական կողմնորոշման և հոգեբանական համա-տեղելիության» թեմայով:

Զինկոմիսարիատներն ու զորամասերը դիմորդներին (անձնական գործերով) ՀՀ ՊՆ ընդունող հանձնաժողով են ներկայացնում ՀՀ պաշտպանության նախարարի` ընդունելությունը կազմակերպելու վերաբերյալ հրամանում նշված ժամկետներում (փետրվար-մայիս): 

ՀՀ ՊՆ ընդունող հանձնաժողովը ստուգում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայությունը, նշանակում բուժզննման և ֆիզիկական պատրաստության քննության օրերը: Բուժզննումն անցկացվում է դիմորդի կողմից նշված ՌՈՒՀ-ի` ընդունվողների առողջական վիճակի համար սահմանված չափանիշներով: 

Արական սեռի դիմորդներից ֆիզիկական պատրաստության քննությունների ժամանակ ստուգվում է հետևյալ նորմատիվների կատարումը`

Վարժության անվանումը Չափման միավորը Գնահատականները
Քաղ. երիտասարդներ Զինծառայողներ
Գերազանց Լավ Բավարար Գերազանց Լավ Բավարար
Վազք 1000 մ ր/վայրկյան 3.15 3.25 3.35 3.20 3.30 3.40
ձգում քանակ 11 9 7 13 11 9
Վազք 100 մ վայրկյան 13.6 14.2 14.8 14.1 14.6 15.6

 

Իգական սեռի դիմորդներից ֆիզիկական պատրաստության քննությունների ժամանակ ստուգվում է հետևյալ նորմատիվների կատարումը`

Վարժության անվանումը Չափման
միավորը
1-ին տարիքային խումբ` մինչև 25 տ.
Գերազանց Լավ Բավարար
Վազք 1000 մ ր/վայրկյան 4.00 4.15 4.35
Ուժային վարժություն
համալիր
քանակ 34 30 26
Վազք 100 մ (Մաքոքավազք) վայրկյան 16.6 (32.0) 17.2 (34.0) 18.0 (36.0)

 

Ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել միայն սահմանված քննություններից դրական գնահատականներ ստացած և առողջական վիճակով տվյալ ՌՈՒՀ-ում սովորելու համար պիտանի ճանաչված դիմորդները:

Մրցույթը կազմակերպվում է ՀՀ ՊՆ մարշալ Ա. Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանում` ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի, դիմորդների ծնողների և հրավիրված լրատվամիջոցների մասնակցությամբ:
 

Մրցույթ

Մրցույթը կազմակերպվում է հետևյալ կերպ.

 • ըստ մրցութային առարկաներից հավաքած բալերի (նվազման կարգով)` կազմվում են անվանացուցակներ և այդ հերթականությամբ դիմորդների հետ անցկացվում է հարցազրույց «Մասնագիտական կողմնորոշում և հոգեբանական համատեղելիություն» թեմայով: Հարցազրույցը անցկացվում է ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի կողմից:

Հարցազրույցի ընթացքում իրեն դրականորեն դրսևորած դիմորդը կարող է խորհրդակցել նաև ծնողների հետ և ընտրել այն ռազմական ուսումնական հաստատությունը, որտեղ ուզում է սովորել: Տվյալ ՌՈՒՀ-ում տեղերի համալրվածության դեպքում նրան կառաջարկվի սովորել այլ ՌՈՒՀ-ում: 

Հանձնաժողովի աշխատանքների հիման վրա արձակվում է ՀՀ պաշտպանության նախարարի` ընդունելության վերաբերյալ հրամանը: 

Ընդունված կուրսանտները համարվում են զինծառայողներ և նրանց հետ համաձայն «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին»            ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի, և 3-րդ մասի 3-րդ կետի` կնքվում է հետագա ծառայությունը շարունակելու վերաբերյալ պայմանագիր:
Պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած և ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված քաղաքացիներն ուսումնառության ընթացքում համարվում են ժամկետային պարտադիր զինծառայողներ, և նրանց վրա տարածվում են ժամկետային պարտադիր զինծառայողների համար օրենքով սահմանված իրավունքներն ու պարտականությունները:

Դիմորդներին տրվող արտոնությունները

1. Արտամրցութային կարգով ընդունվում են.

 • բարձրագույն ռազմական կրթության ՌՈՒՀ-եր դիմած, ընդունելության քննություններից դրական միավորներ ստացած, մասնագիտական ընտրության մյուս պահանջները բավարարող՝ մարտական գործողություններին մասնակցած զինծառայողները,
 • ռազմամասնագիտական ՌՈՒՀ-եր դիմած, ընդունելության քննություններից դրական միավորներ ստացած, մասնագիտական ընտրության մյուս պահանջները բավարարող՝ ծառայողական պարտականությունների կատարման կամ ռազմական գործողությունների ժամանակ զոհված (հետագայում ստացած վերքերից մահացած) զինծառայողների և ազատամարտիկների երեխաներին։

2. Հավասար միավորների դեպքում նախապատվությունը տրվում է.

 • բարձրագույն ռազմական կրթության ՌՈՒՀ-եր դիմած, ընդունելության քննություններից դրական միավորներ ստացած, մասնագիտական ընտրության մյուս պահանջներր բավարարող՝ կառավարական պարգևներով պարգևատրված զինծառայողներին,
 • ռազմամասնագիտական ՌՈՒՀ-եր դիմած, ընդունելության քննություններից դրական միավորներ ստացած, մասնագիտական ընտրության մյուս պահանջները բավարարող՝
  • ռազմական գործողությունների ժամանակ 1-ին կարգի հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և ազատամարտիկների երեխաները,
  • կառավարական և գերատեսչական պարգևներով պարգևատրված դիմորդներին,
  • ՀՀ ՊՆ ռազմամարզական ուսումնական հաստատություններն ավարտած դիմորդներին,
  • անկարգելով (պարաշյուտ) 3-ից ոչ պակաս թռիչք կատարած (օդադեսանտային և ավիացիոն ՌՈՒՀ-եր ընդունվողների համար) դիմորդներին,
  • 1 տարուց ոչ պակաս ժամանակահատվածով պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած անձանց։