ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԳՎ տեխնիկական ապահովման վարչություն

ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԳՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

Karen Grigoryan

lieutenant colonel

Read More