Orchestra Division

CHIEF MILITARY CONDUCTOR OF THE ARMENIAN ARMED FORCES

Armen Poghosyan

colonel

Appointed the Chief Military Conductor of the Armenian Armed Forces on February 16, 2009.

Read More

Բաժնի գործունեության մասին

1992թ. հունվարի 28-ին ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրամանով կազմավորվեց 1-ին դեսանտագրոհային գունդը, որի կազմում և առաջին զինվորական նվագախումբը:

1992թ. մայիսին ԼՂ ինքնապաշտպանության կոմիտեյի շտաբի պետի հրամանով կազմավորվեց և 1997թ. նոյեմբերին ՊԲ հրամանատարի հրամանով վերահայտարարվեց պաշտպանության բանակի շտաբի զինվորական նվագախումբը:

Մինչ ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի ռազմանվագախմբային ծառայության կազմավորումը, վերը նշված երկու նվագախմբերը, իրենց տարածաշրջաններում, կատարել են բոլոր խնդիրները միջոցառումների երաժշտական սպասարկման ուղությամբ:

1992թ. սեպտեմբերի 14-ին ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրամանով կազմավորվեց ՀՀ ՊՆ ռազմանվագախմբային ծառայութունը, որն 1996 թվականի հունվարի 25-ին պաշտպանության նախարարի հրամանով հանվեց պաշտպանության նախարարության կազմից և տեղափոխվեց ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբ: Այնուհետ 2009 թվականի փետրվարի 2-ին վերահայտարարվեց որպես ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի ռազմանվագախմբային բաժին:

1992թ. նոյեմբերին օտարերկրյա պետական և գերատեսչական բարձրաստիճան պաշտոնյա հյուրերի, պատվիրակությունների պաշտոնական այցերի ժամանակ, դիմավորման և ճանապարհման հանդիսավոր արարողությունների, ինչպես նաև ՀՀ զինված ուժերի կանոնադրություններով և կանոնագրքերով նախատեսված զինվորական արարողությունների ու միջոցառումների երաժշտական սպասարկման նպատակով, ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրամանով կազմավորվեց ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ զինվորական նվագախումբը:

1992 թվականից ի վեր կազմավորվեցին ՀՀ ՊՆ և ՊԲ զորամիավորումները և զորամասերը իրենց ենթակա հաստիքային զինվորական նվագախմբերով, որոնց մասնագիտական ղեկավարումն ու վերահսկումը իրականացնում է ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ ռազմանվագախմբային բաժինը:

2004թ. ՀՀ զինված ուժերի ռազմանվագախմբային ոլորտի զարգացման համար, ինչպես նաև հաստիքային զինվորական նվագախմբերը գրագետ զինվորական դիրիժորական կադրերով համալրելու նպատակով, ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ ռազմանվագախմբային բաժնի և ՀՀ ՊՆ  կադրերի և ռազմական կրթության վարչության նախաձեռնությամբ, ՀՀ պաշտպանության նախարարության և Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ղեկավարության միջնորդությամբ, ՀՀ կառավարությունը վորոշում ընդունեց, համաձայն որի ՀՀ պաշտպանության նախարարության և Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի միջև կնքվեց երկկողմանի պայմանագիր` Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի  նվագախմբային ֆակուլտետում զինվորական դիրիժորության խումբ ստեղծելու, զինվորական դիրիժորական կադրեր պատրաստելու համար:

2010թ. հունիսին ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրամանով կազմավորվեց ՀՀ ԶՈՒ երգի և պարի համույթը:


ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ ռազմանվագախմբային բաժնի գործունեությունը, նպատակները, խնդիրները.

ՀՀ պետական, կառավարական և գերատեսչական միջոցառումների, արարողությունների, հանդիսությունների և ծեսերի երաժշտական սպասարկումը: ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ ռազմանվագախմբային բաժնի գործունեությունը սերտորեն կապված է զորքերի առօրյա կյանքի  և նպատակաուղղված է զինծառայողների հայրենիքին և ժողովրդին անմնացորդ նվիրվածության, զինվորական պարտքի անբասիր կատարման ոգով դաստիարակությանը:

 

ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ ռազմանվագախմբային բաժնի խնդիրներն են.

 1. ՀՀ զինված ուժերի անձնակազմի գաղափարական, հայրենասիրական  և մշակութային դաստիարակությունը երաժշտության միջոցով,
 2. զինվորական նվագախմբերի համալրումը,
 3. զինվորական նվագախմբերի ծառայողական գործունեության կազմակերպումը և պատրաստումը,
 4. Պետական, կառավարական և գերատեսչական արարողությունների, ինչպես նաև հասարակական, մշակութային, զանգվածային և սպորտային միջոցառումների երաժշտական սպասարկումը,
 5. շարային երգերի ուսուցումը և ազդանշանորդ - թմբկահարների պատրաստումը ստորաբաժանումներում,

 

ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ ռազմանվագախմբային բաժինն իր նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

 1. մասնակցում է զինվորական դիրիժորական կադրերի պատրաստմանը,
 2. զինվորական նվագախմբերի ծառայողական գործունեության բարելավման և ուսուցման կատարելագործման նպատակով իրականացնում է համապատասխան աշխատանքներ,
 3. կադրային և կազմզորահավաքային մարմինների հետ համատեղ դիրիժորներով և երաժիշտներով համալրում է զինվորական նվագախմբերը,
 4. սահմանված կարգով կազմակերպում և անցկացնում է զինվորական նվագախմբերի և դիրիժորների համաբանակային մրցույթներ ու փառատոններ:
 5. մասնակցում է զինվորական նվագախմբերը փողային և հարվածային գործիքներով ու դրանց կից պարագաներով ապահովելուն,
 6. ընդհանրացնում և տարածում է զինվորական նվագախմբերի առաջավոր փորձը,
 7. հսկողություն է սահմանում զինվորական նվագախմբերի նվագացանկի գաղափարա-գեղարվեստական բովանդակության նկատմամբ: