Standardization and Metrology Division

HEAD OF GS STANDARDIZATION AND METROLOGY DIVISION

Georgi Vardanyan

colonel

Appointed Head of GS Standardization and Metrology Division in 2010.

Read More

Բաժնի գործունեության մասին

Չափագիտական ծառայությունը ստեղծվել է 1992թ. հոկտեմբերի 1-ին: Ծառայության ստեղծման նպատակն է եղել զորքերի չափագիտական ապահովումը:
Չափագիտական ծառայությունը 1996թ. վերանվանվել է ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ ստանդարտացման և չափագիտության բաժին: Այն ԶՈՒ ԳՇ կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որի խնդիրն է զորքերի չափագիտական ապահովումը:
Բաժնի լիազորությունները սահմանվում են օրենքներով և այլ իրավական ակտերով, ՀՀ պաշտպանության նախարարի, ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հրամաններով:
Բաժնի խնդիրներն ու գործառույթներն են`
ՀՀ ԶՈՒ զորամասերի չափիչ միջոցների ստուգաչափումը, չափաբերումը և վերանորոգումը, այլ զորքերի և Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի ստորաբաժանումների չափագիտական ապահովվածության հարցերով մեթոդական ու գործնական օգնության ապահովումը, հայտնաբերում է շահագործվող չափիչ միջոցների կառուցվածքային և շահագործման թերությունները և մշակում նրանց վերացման առաջարկությունները, ստուգում է չափագիտական ապահովվածության վիճակը, ցուցաբերում է տեխնիկական օգնություն` նոր չափիչ տեխնիկայի յուրացման և կադրերի պատրաստման գործում, մասնակցում է նոր չափիչ միջոցների փորձարկումներին և նրանց փորձնական շահագործմանը, քննարկում է նոր ստանդարտները, հրահանգները, առաջարկությունները և չափիչ միջոցների ստուգաչափման ու վերանորոգման մեթոդական ցուցումների նախագծերը և տալիս է եզրակացություններ և այլն:
Հայ-ռուսական պաշտպանական համագործակցության պայմանագրերի շրջանակներում` չափագետ-մասնագետների պատրաստումը և վերապատրաստումը կատարվում է ՌԴ ակադեմիաներում: 
Միջազգային համագործակցության ծրագրերի շրջանակներում յուրաքանչյուր տարի անցկացվում է ԱՊՀ մասնակից պետությունների զինված ուժերի չափագիտական ծառայությունների պետերի հավաք և համակարգող կոմիտեի նիստ: 2014թ. հոկտեմբերի 22-23-ին հերթական նիստն առաջին անգամ անցկացվել է ք. Երևանում: