Military Communications Division

HEAD OF GS MILITARY COMMUNICATIONS DEPARTMENT

Artur Chatyan

colonel

Appointed Head of GS Military Communications Department on September 2, 2002.

Read More

Բաժնի գործունեության մասին

Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմում 1992 թ. հոկտեմբերի 1-ից ստեղծվել է ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ ռազմական հաղորդակցությունների բաժինը: Այն ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը խաղաղ և պատերազմական ժամանակ ապահովում է ռազմական փոխադրումների կազմակերպման և պլանավորման աշխատանքները երկաթուղային տրանսպորտով: 
ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ ռազմական հաղորդակցությունների բաժինն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

  • Երկաթուղային տրանսպորտով բոլոր տեսակի ռազմական փոխադրումների պլանավորման և կազմակերպման մասնակցությունը, ինչպես նաև ռազմական փոխադրումների կատարման համար երկաթուղու կողմից հատկացված շարժակազմերի և այլ միջոցների ճիշտ, նպատակային և ռացիոնալ օգտագործման նկատմամբ հսկողության իրականացումը:
  • Զորքերի և ռազմական բեռների բարձման-բեռնաթափման տեղերի ու սարքավորումների պահպանման և օգտագործման նկատմամբ հսկողության սահմանումը:
  • Երթևեկության ժամանակ ռազմական էշելոնների և տրանսպորտային միջոցների անվտանգության ապահովման նկատմամբ հսկողության սահմանումը:
  • Երկաթուղային տրանսպորտով փոխադրվող զորքերի ուսուցումը և անվտանգության կանոնների պահպանումը:


Փոխադրումներից առաջ ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ ռազմական հաղորդակցությունների բաժնի սպաների կողմից զինվորական էշելոններում ընդգրկված զինծառայողների հետ անցկացվում է հրահանգավորում` ռազմական տեխնիկայի բարձման-բեռնաթափման, ամրակապման ձևերի և անվտանգության կանոնների պահպահման վերաբերյալ:
Ռազմական տեխնիկան վագոնների վրա ամրակապելու համար ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ ռազմական հաղորդակցությունների բաժնի կողմից մշակվել և պատրաստվել են նոր տիպի մետաղական բազմանգամյա օգտագործման ամրակապեր, որոնք ապահովում են անվտանգությունը, արագացնում են բարձման-բեռնաթափման աշխատանքները:

Contact

Address: Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Բագրևանդի 5, 0044