Main Preparedness Departament AF RA

HEAD OF THE DEPARTAMENT OF MILITARY PREPAREDNESS - DEPUTY CHIEF OF ARMED FORCES GENERAL STAFF

Andranik Makaryan

lieutenant general

Appointed Head of the Departament of Military Preparedness\Deputy Chief of Armed Forces General Staff in January, 2018.

Read More

Վարչության գործունեության մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարի 1992թ. սեպտեմբերի 14-ի հրամանով սեպտեմբերի 19-ին ստեղծվեց ՀՀ ԶՈՒ մարտական պատրաստության վարչությունը: 
Զբաղվելով ինքնապաշտպանական ջոկատներին և նոր կազմավորվող զորամասերին ռազմական ու մեթոդական օգնության ցուցաբերմամբ ու մարտի դաշտ մեկնելու համար նրանց նախապատրաստմամբ՝ կարճ ժամանակում այն դարձավ ՀՀ ԶՈՒ հիմնական ենթակառույցներից մեկը:
ՀՀ ԶՈՒ մարտական պատրաստության վարչության նպատակն է ՀՀ ԶՈՒ անձնակազմի ռազմամասնագիտական պատրաստության, նրա ֆիզիկական տոկունության, անձնակազմերի, հաշվարկների, ստորաբաժանումների, զորամասերի և զորամիավորումների ներդաշնակման անհրաժեշտ մակարդակի հասցնելը, պահպանումը և կատարելագործումը` իրենց նախորոշմանը համապատասխան մարտական և այլ խնդիրների կատարման համար:
ՀՀ ԶՈՒ մարտական պատրաստության վարչության խնդիրներն են՝

  • Մարտական խնդիրների կատարման համար ստորաբաժանումների, զորա-մասերի և զորամիավորումների մշտական մարտական պատրաստվածության պահպանումը,
  • սպաներին և ենթասպաներին կայուն մասնագիտական գիտելիքների և ունակությունների ներարկումը, իրենց մոտ հրամանատարական հատկությունների, ենթականերին ուսուցանման և դաստիարակման մանկավարժական հմտությունների, ինչպես նաև անձնակազմերի, հաշվարկների, ստորաբաժանումների, զորամասերի և զորամիավորումների ղեկավարման հմտությունների զարգացումը և նրանց հետագա կատարելագործումը,
  • անձնակազմերի, հաշվարկների, ստորաբաժանումների, զորամասերի և զորամիավորումների ներդաշնակումը, դաշտային վարժվածության կատարելագործումը,
  • զորքերին հավաքական անվտանգության միացյալ ուժերի կազմում գործողոթյուններին նախապատրաստումը,
  • ուսուցման ընթացքում մարտի (մարտավարական գործողությունների) կազմակերպման և վարման առկա կանոնադրային դրույթների ստուգումը, զորքերի մարտական կիրառման նոր ձևերի մշակումը և տարածումը,
  • անձնակազմի մոտ բարձր բարոյահոգեբանական հատկանիշների, զգոնու-թյան, կարգապահության, կատարողականության և զինվորական ընկերակցության դաստիարակումը,
  • պահեստազորային սպաների նախապատրաստումը,
  • մոտոհրաձգային, հրաձգային և տանկային ստորաբաժանումների համար բարձր դաշտային փորձվածություն և մասնագիտական պատրաստություն ունեցող կրտսեր հրամանատարների և մասնագետների պատրաստումը, ինչպես նաև ավագ ենթասպա մասնագետների գիտելիքների և ունակությունների կատարելագործումը,
  • ուսումնական նյութատեխնիկական բազայի ստեղծումը, զարգացումը և կատարելագործումը,
  • զորքերի կիրառման նոր ձևերի և մեթոդների համաձայն ծրագրային, կանոնադրային և այլ ձեռնարկների դրույթների կարգավորումը և համապատասխանեցումը ուսուցման սկզբունքների պահանջներին:

ՀՀ ԶՈՒ ՊԳՎ ֆիզիկական պատրաստության և սպորտի բաժին

Contact

Address: Republic of Armenia, Yerevan, 5 Bagrevand str., 0044
Phone: (+37410) 29-44-33
Email: andranik.makaryan@mil.am