ПРИКАЗЫ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РА

Գերության մեջ գտնվող զինծառայողի համար պահպանված պաշտոնային դրույքաչափը վճարելու կարգը սահմանելու մասին 1169-L հրաման

ՀՀ զինված ուժերում շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինծառայողներին ծառայության այլ վայր տեղափոխելու կարգը հաստատելու մասին

05․05․2020թ․ 460 Լ հրաման ՀՀ ՊՆ համակարգի զինծառայողներին արձակուրդների տրման կարգը և զինծառայողներին արձակուրդներ տալու իրավունք ունեցող հրամանատարների (պետերի) անվանացանկը սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ ՊՆ 2008թ. օգոստոսի 12-ի N871 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու և 2018թ. մայիսի 8-ի 424 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հայտարարված շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչերի շրջանակներում պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված քաղաքացիների ծառայության վայրեր նշանակումը կենտրոնացված ձևով և վիճակահանությամբ իրականացնելու, շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ենթակա քաղաքացիներին զինված ուժերի պատվո պահակային վաշտում, երգի և պարի համույթում, գլխավոր շտաբի զինվորական նվագախմբում և զորամասերի նվագախմբերում, արդի տեխնոլոգիաների խմբում, տեխնոլոգիական (գիտական) վաշտում զինվորական ծառայության նշանակելու նպատակով ընտրության կարգերը սահմանելու, ինչպես նաև վիճակահանության և ընտրության մրցութային հանձնաժողովներ ստեղծելու մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարի 09.07.2020թ.5-Ն հրաման ՀՀ ՊՆ 2018թ. հունիսի 25-ի N 8-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

Զինվորական գրքույկի լրացման կարգը սահմանելու մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարության համակարգում զինվորական կոչում շնորհելու կարգը, ներկայացման և զինվորական կոչում շնորհելու հրամանների ձևերը, պաշտոնատար անձանց՝ զինվորական կոչում շնորհելու իրավասությունները սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2002թ. հոկտեմբերի 31-Ի N893 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

ՀՀ ՊՆ համակարգի սպայական և ավագ ենթասպայական կազմերի պայմանագրային զինծառայողների կողմից բնակարան կամ բնակելի տուն ձեռք բերելու կամ բնակելի տուն կառուցելու նպատակով մատչելի և արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ հիփոթեքային վարկավորման նպատակային ծրագրի կիրարկումն ապահովելու մասին

ՀՀ զինված ուժերում պայմանագրային զինվորական ծառայության ընդունելու և ՀՀ պաշտպանության նախարարության համակարգում պայմանագրային զինծառայողներին զինվորական պաշտոնի նշանակելու կարգերը սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2002թ. հոկտեմբերի 31-Ի N893և 2015թ. հունվարի 21-Ի N27 հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին

ՀՀ զինված ուժերում պայմանագրային զինվորական ծառայությունից արձակելու և զինվորական ծառայությունից արձակված զինծառայողներին զինվորական համազգեստ կրելու իրավունք վերապահելու կարգերը սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2002թ. հոկտեմբերի 31-Ի N893հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2018 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N1552-Լ հրամանում լրացումներ կատարելու մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2018 թվականի դեկտեմբերի 17-ի №1552-Լ հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 04․02․2021թ․ N 64-Լ հրաման

ՀՀ պաշտպանության նախարարության համակարգում պայմանագրային զինծառայողներին կադրերի տրամադրության տակ թողնելու կարգը սահմանելու մասին

ՀՀ ՊՆ համակարգում ներքին եվ արտաքին ազդարարման պատասխանատու նշանակելու մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից պետական պարգևով պարգևատրելու և պատվավոր կոչումներ շնորհելու վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացնելու, ՀՀ ՊՆ գերատեսչական մեդալով պարգևատրելու կարգերը հաստատելու մասին ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրաման

ՀՀ ՊՆ կարիքների համար գնումների գործընթացի շրջանակներում մատակարարվող ապրանքների ընդունման և մուտքագրման կարգը, ինչպես նաև մատակարարված ապրանքների հետազոտությունների ցանկը և օգտագործվող փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու մասին

ՀՀ ՊՆ համակարգում պայմանագրային զինծառայողներին ծառայության նոր վայր տեղափոխվելու դեպքում տրվող դրամական օգնության պայմանները, չափերը և վճարման կարգը սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ ՊՆ 2002թ. հոկտեմբերի 31-ի № 893 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2020թ. ապրիլի 21-ի № 439-Լ հրաման

ՀՀ զինված ուժերում պայմանագրային զինծառայողի անձնական գործի վարման կարգը սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ ՊՆ 1996թ. հուլիսի 30-ի №316 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2020թ. ապրիլի 23-ի № 444-Լ հրաման

ՀՀ ՊՆ «Եռաբլուր» զինվորական պանթեոն - հուշահամալիրում հուղարկավորությունների կազմակերպման, գերեզմանատեղերի հատկացման, գերեզմանների կառուցման եվ հաշվառման կարգերը հաստատելու մասին N 710-Լ հրաման