ՀՀ ՊՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ

Հայտարարություններ

Հայտարարություն-ՌՀ-01.07.2020
Հայտարարություն ՇՊՀ 20.07.2020
Հայտարարություն 28.07.2020
Հայտարարություն 10.08.2020թ.
Հայտարարություն 12.08.2020թ.
Հայտարարություն 14.08.2020թ.
հայտարարություն 18.08.2020
Հայտարարություն 19.08.2020
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 27.08.2020
Հայտարարություն 07.09.2020
Հայտարարություն փորձագետ ներգրավելու մասին 09.09.2020

Թեստերի նմուշներ

Ղեկավար պաշտոնի թեստի ձևանմուշ
Մասնագիտական պաշտոնի թեստի ձևանմուշ

Տեղեկատվություն

Տեղակատվություն 13.08.2020թ. (26-33.3-Մ6-1)
Տեղակատվություն 13.08.2020թ. (26-33.8-Մ6-1)

Թափուր պաշտոնների անձնագրեր

26-33.3-Մ6-7
26-33.8-Ղ3-1
26-33.8-Ղ3-8
26-33.8-Ղ4-14
26-33.8-Ղ4-42
26-33.8-Մ1-1
26-33.8-Մ1-2
26-33.8-Մ1-9
26-33.8-Մ1-16
26-33.8-Մ2-11
26-33.8-Մ3-3
26-33.8-Մ3-33
26-33.8-Մ3-34
26-33.8-Մ4-3
26-33.8-Մ4-4
26-33.8-Մ4-8
26-33.8-Մ4-13
26-33.8-Մ4-15
26-33.8-Մ5-60
26-33.8-Մ5-68
26-33.8-Մ5-69
26-33.3-GH4-6
26-33.3-M3-11
26-34.1-M2-3
26-34.1-M2-8
26-34.1-M2-12
26-34.1-M3-1
26-34.1-M3-3
26-34.1-M6-2
26-33.3-M2-27
26-33.3-M2-12
26-33.3-M2-10
26-33.3-GH3-6
26-33.3-M2-28
26-33.3-M2-29
26-33.5-M2-4 + +
26-33.8-M1-8+
26-33.8-M1-9+
26-33.8-M3-28+
26-33.8-M5-30+
26-33.8-M5-37+
26-33.3-M6-1
26-33.8-M6-1
26-33.3-GH2-1
26-33.5-GH3-1
26-33.5-GH3-2
26-33.5-GH4-1
26-33.12-M1-3
26-33.12-M2-5
26-33.12-M4-2
26-34.3-M1-1
26-34.3-GH4-6
26-34.3-GH3-2
26-33.5-M2-3
26-33.5-M3-3
26-33.5-M3-4
26-33.8-GH3-6
26-33.8-GH3-9
26-33.8-GH4-15
26-33.8-GH4-16
26-33.8-GH4-17
26-33.8-GH4-18
26-33.8-GH4-44
26-33.8-GH4-45
26-33.8-M2-18
26-33.8-M4-10
26-33.8-M5-64
26-33.3-GH4-3
26-33.3-GH4-10
26-33.3-M2-14
26-33.3-M2-25
26-33.3-M2-30
26-33.3-M2-31
26-33.3-M2-32
26-33.3-M3-15
26-33.3-M3-16
26-33.5-GH4-2
26-33.5-M3-1
26-33.11-M1-1
26-33.11-M2-12
26-33.11-M2-13
26-33.11-M3-6
26-33.11-M3-7