ՀՀ ՊՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՊՈԱԿ-ՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆԵՐԸ, ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ, ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ