ЖУРНАЛИСТАМ

image

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ

Арцрун Ованнисян

Назначен на должность пресс-секретаря МО РА в 2012 году.


Еще

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՏՈՒՄ ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՂ ԶԼՄ-ների ՀԱՄԱՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ
ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳ