ՀՀ ՊՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ

file Վ. Սարգսյան հայտարարություն 31.07.2019
file Գյումրիի մանկավարժական 24.07.2019
file Վ. Սարգսյան հայտարարություն 24.07.2019
file ՌԲՖ հայտարարություն 15.05.2019թ.
file ՌԲՖ հայտարարություն 13.03.2019թ.
file ՌԲՖ հայտարարություն 13.02.2019թ.
file ՌԲՖ հայտարարություն 06.02.2019թ.