ՀՀ ՊՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ

Հայտարարություններ

2. Հայտարարություն 26-33.3-Մ6-7
Հայտարարություն 01.07.2020
Հայտարարություն-ՌՀ-01.07.2020

Տեղեկատվություն

2. Տեղակատվություն 26-33.3-Մ6-7 30.06.2020

Թափուր պաշտոնների անձնագրեր

26-33.3-Մ6-7
26-33.8-Ղ3-1
26-33.8-Ղ3-8
26-33.8-Ղ4-14
26-33.8-Ղ4-42
26-33.8-Մ1-1
26-33.8-Մ1-2
26-33.8-Մ1-9
26-33.8-Մ1-16
26-33.8-Մ2-11
26-33.8-Մ3-3
26-33.8-Մ3-33
26-33.8-Մ3-34
26-33.8-Մ4-3
26-33.8-Մ4-4
26-33.8-Մ4-8
26-33.8-Մ4-13
26-33.8-Մ4-15
26-33.8-Մ5-60
26-33.8-Մ5-68
26-33.8-Մ5-69