ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԵՎ ՌԱԶՄԱԿՐԹԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՊՆ ԿԱԴՐԵՐԻ ԵՎ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

Նորայր Սմբատյան

ՀՀ ՊՆ կադրերի և ռազմական կրթության վարչության պետի պաշտոնում նշանակվել է 2019 թվականի ապրիլի 5-ին:

Ավելին

Վարչության գործունեության մասին

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կադրերի և ռազմական կրթության վարչությունը խաղաղ և պատերազմական ժամանակ ապահովում է ՀՀ զինված ուժերի կադրային քաղաքականության մշակման, դրա իրականացման, վերահսկման, կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման գործընթացները, կադրերի ընտրության, պաշտոնական առաջխաղացման կառա¬վարման, ինչպես նաև զինվորական և քաղաքացիական ծառայության ընդունման և ծառայությունից արձակման գործընթացները կազմակերպելու ուղղությամբ ՀՀ պաշտպանության նախարարության գործունեության իրականացումը և հանդիսանում է վերադաս մարմին ԶՈՒ ողջ կադրային օղակների համար:
Վարչությունն ապահովում է նաև զինված ուժերի համար զինվորական և քաղաքացիական կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման ենթակառուցվածքների և ռազմական կարողությունների աստիճանական և նպատակային զարգացումը: 
Կազմակերպում է ռազմաուսումնական հաստատությունների ուսումնական գործընթացը (ՀՀ և օտարերկրյա ռազմական ուսումնական հաստատություններում, ռազմական ակադեմիաներում, ռազմամարզական վարժարաններում)՝ միևնույն ժամանակ վերահսկելով նշված հաստատություններում, ինչպես նաև ՀՀ ԲՈՒՀ-երում ՀՀ ՊՆ պատվերով սովորողների ուսուցման գործընթացը:
Կազմակերպում է խորհրդակցություններ, հանդիպումներ, քննարկումներ միջազգային խորհրդատվական կազմակերպությունների, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, ՀՀ ԲՈւՀ-երի ղեկավարության, ՀՀ ՊՆ և ԶՈւ գլխավոր շտաբի վարչությունների հետ` ռազմական կրթության առջև ծառացած խնդիրները լուծելու համար:
Վարչության կողմից օտար լեզուների ուսուցման կենտրոնում, ըստ անհրաժեշտության, զինվորական և քաղաքացիական ծառայողների համար կազմակերպվում են անգլերեն, գերմաներեն, հունարեն, ռուսերեն լեզուների ուսուցում:

Ընթացիկ Ծրագրեր

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության համակարգում բացառիկ նշանակություն ունի առաջնագծում իրականացվող ծառայությունը...

Ավելին

«Պատիվ ունեմ» ծրագրի գաղափարախոսությունն է` բուհական տարկետումը կապել ապագա սպայական ծառայության հետ...

Ավելին