ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ

Դավիթ Տոնոյան

ՀՀ պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակվել է 2018 թվականի մայիսի 11-ին:

Ավելին

ՏԵՂԱԿԱԼՆԵՐ

Դավիթ
Փախչանյան

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

Մակար
Ղամբարյան

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

Գաբրիել
Բալայան

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

ՀՀ ՊՆ ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ

ՀՀ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտը ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 25.12.2008թ. N1554-Ն որոշմամբ: Դեպարտամենտը հանդիսանում է ՀՀ պաշտպանության նախարարության աշխատակազմից դուրս առանձնացված ստորաբաժանում։

Ավելին
image

ՀՀ ՊՆ ՌԱԶՄԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Ռազմարդյունաբերության պետական կոմիտեն մշակում է ՌԱՀ-ի գործունեության սուբյեկտներին երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ պետական աջակցության ծրագրերի, ռազմական կարիքների համար պետական պատվերի և դրա ձևավորման կարգի, ՌԱՀ-ի գործունեության սուբյեկտների վերաբերյալ ամփոփ ցուցակի մշակման և վարման` քարտագրման համակարգի ներդրման, ինչպես նաև ՌԱՀ-ի ամփոփ ցուցակում ՌԱՀ-ի գործունեության սուբյեկտների գրանցման կարգի նախագծերը։

Ավելին
image

Ընթացիկ Ծրագրեր

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության համակարգում բացառիկ նշանակություն ունի առաջնագծում իրականացվող ծառայությունը...

Ավելին

«Դիտակետ»-ը ՀՀ պաշտպանության նախարարության նախաձեռնությամբ իրականացվող ծրագիր է...

Ավելին

Հետադարձ կապ

Հասցե` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Բագրևանդի 5, 0044
Հեռախոս` + 37410294699
Էլ․ փոստ՝ modpress@mil.am