ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

Մակար Ղամբարյան

ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնում նշանակվել է 2018 թվականի մայիսի 29-ին:

Գործունեություն

ՀՀ կենտրոնական բանկ, բանկային վերահսկող

ՀՀ կենտրոնական բանկ, վարկային կազմակերպությունների վերահսկող

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ներքին աուդիտի բաժնի պետ

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, նախարարի գլխավոր խորհրդական

ՀՀ ֆինանսների նախարարության պետական ներքին ֆինանսական հսկողության և պետական գնումների մեթոդաբանության վարչության պետ

ՀՀ կառավարության աշխատակազմ, ֆինանսատնտեսագիտական վարչության պետ

ՀՀ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարի տեղակալ

ՀՀ վարչապետի որոշմամբ նշանակվել է ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

Կրթություն

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, կառավարման ֆակուլտետ` դիպլոմավորված մասնագետ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, կառավարման ֆակուլտետ, տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու

Հռոմի Տոր Վերգատա համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, պետական գնումների կառավարման մագիստրոս

Այլ գործունեություն

2011-2014թթ.՝ պետական ծախսերի կառավարման՝ փոխադարձ ուսուցման և փորձի փոխանակման միջազգային միություն, Ներքին աուդիտի միության կառավարման կոմիտեի նախագահ

2013-2016թթ.՝ Եվրոպայի խորհուրդ, Բյուջետային հանձնաժողովի փոխարինող անդամ