Անցկացվել են ֆիզիկական պատրաստության ստուգարքներ

2 Դեկտեմբերի, 2019
Զինծառայողների անհատական պատրաստվածության մակարդակը զարգացնելու նպատակով զինված ուժերի զորամիավորումներում անցկացվել են ֆիզիկական պատրաստության ստուգարքներ:

Ստուգվել են զինծառայողների ուժային և դիմացկունության վարժաձևերի կատարման հմտությունները, անձնակազմի ֆիզիկական պատրաստության մակարդակը:

  • Տարածել