Հայտարարություն

9 Հուլիսի, 2019

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը հրապարակում է տեխնոլոգիական վաշտում զինվորական ծառայության նշանակելու նպատակով հայտարարված շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի շրջանակներում զորակոչի ենթակա քաղաքացիների ընտրության 2-րդ` քննություն-հարցազրույցի փուլի արդյունքները:

2-րդ փուլը գնահատվում է 10 բալանոց համակարգով: Ենթահանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամը մրցույթի մասնակից յուրաքանչյուր զորակոչիկի գնահատականների ամփոփաթերթն իր ստորագրությամբ փոխանցում է հանձնաժողովի նախագահին: Հանձնաժողովը հաշվում է մրցույթի յուրաքանչյուր մասնակից զորակոչիկի քննություն-հարցազրույցի գնահատականների միջին թվաբանականը և բազմապատկում 1.5 գործակցով: 9 և ավելի միավոր հավաքածներն ընդգրկվում են 3-րդ փուլի մասնակիցների ընտրությանը:

2-րդ փուլի արդյունքների բողոքարկման  դիմումի ձևն է: Բողոքարկման դիմումը կարող եք ուղարկել texv@mil.am էլ. փոստին:

3-րդ փուլը տեղի կունենա 12.07.2019թ., ժ.11:00-ին, Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտում (Հ. Հակոբյան փողոց, 3 շենք):

Մրցույթի 3-րդ փուլին մասնակցելու համար պարտադիր է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, համապատասխան բարձրագույն կրթության ավարտական վկայականի պատճենները կամ, եթե առկա չէ ավարտական վկայական, համապատասխան բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից տրված տեղեկանքը՝ ավարտական քննությունները հանձնած լինելու վերաբերյալ, ինքնակենսագրությունը:

Մրցույթի 3-րդ` հարցազրույցի փուլում գնահատվում են մրցույթի մասնակից զորկոչիկների հետևյալ ունակությունները (կարողությունները).  

1) կոլեկտիվում աշխատելու ունակությունները և փորձը.

2) ստեղծագործական ունակությունները:

Մասնակիցներն իրենց հետ կարող են բերել ցանկացած տեղեկատվական նյութեր և միջոցներ (օլիմպիադաների դիպլոմներ, մրցանակներ և այլն), այդ թվում տեսաձայնաշարային, որոնք կարող են օգնել իրենց 3-րդ փուլի ընթացքում: Կեղծ տեղեկատվության տրամադրումը կհանգեցնի հետագայում տեխնոլոգիական վաշտում ծառայությունից հեռացնելուն:

Հարցերի համար գործում է հեռախոս՝ +374 10 668166:

 

  • Տարածել